Předpisy pro plavecké bazény

Předpisy pro plavecké bazény

s ustanoveními těchto pravidel a předpisů a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
Vodní atrakce v hotelu Sopot je nehlídané zařízení bez služby plavčíka a každý je při jejím využívání výhradně zodpovědný za svou bezpečnost. 
Děti a nezletilé osoby mohou být v bazénu pouze pod stálým dohledem dospělé osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost.
Je zakázáno nechávat děti bez dozoru a bez dozoru. Děti, které neumějí plavat, musí být vybaveny plaveckými plavkami nebo záchrannými kruhy a musí být v neustálém kontaktu s opatrovníkem na dosah ruky.
Osoby se zdravotním postižením, které potřebují přímou péči, a osoby náchylné k záchvatům svalových křečí nebo bezvědomí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění mohou v bazénu pobývat pouze s dospělým doprovodem, rehabilitačním terapeutem, po předchozí konzultaci s lékařem nebo na vlastní nebezpečí.
Osoby s nestabilním zdravotním stavem (srdeční onemocnění, poruchy krevního oběhu, poruchy rovnováhy apod.) by měly využívat vodní atrakce hotelu Sopot se zvláštní opatrností - po předchozí konzultaci s lékařem, na vlastní nebezpečí.
Osoby trpící infekčními chorobami, s vnějškově viditelnými dermatologickými onemocněními a s obvazy a náplastmi na těle nesmí bazén používat.
Vodní atrakce je otevřena denně od 10:00 do 20:00 hodin.
Hoteloví hosté využívají bazén zdarma.
Na vodní atrakci hotelu Sopot nebudou vpuštěny žádné osoby:
- jejichž stav ukazuje na konzumaci alkoholu nebo jiných podobně působících látek,
- s vnějšími známkami poškození kůže, jejichž chování může představovat nebezpečí pro okolí,
- jejichž hygienický stav se odchyluje od obecně uznávaných norem,
- děti do 3 let věku bez nepromokavých plen.
Hotel Sopot Sp. z o.o. Sp. k. nenese žádnou odpovědnost.
Každá osoba je povinna se před vstupem do bazénu pečlivě umýt pod sprchou.
Znečištění bazénu má za následek finanční sankce - 2000 PLN.
Je zakázáno běhat po nádrži nebo skákat do vody.
V celém okolí vodní atrakce je zakázáno kouřit.
Do prostoru kolem bazénu je zakázáno vodit zvířata.
Vedení a personál hotelu Sopot neodpovídá za cennosti zanechané v šatnách a v okolí vodních atrakcí. Ztráty a nálezy věcí je třeba neprodleně nahlásit personálu. Uchovávání nalezených předmětů 
v prostorách zařízení představuje porušení zákona.
Osoby porušující veřejný pořádek nebo ustanovení tohoto provozního řádu budou z prostoru vodních atrakcí vyvedeny bez ohledu na případné postoupení k přestupkovému řízení.
Za hmotnou škodu vzniklou nesprávným užíváním bazénu, za všechny druhy poškození a zničení zařízení, vybavení nebo přístrojů odpovídá uživatel, který škodu způsobil, v případě nezletilých osob rodič nebo zákonný zástupce. Škoda se hradí v plné výši.
Zaměstnanci hotelu Sopot mohou dočasně omezit přístup k vodní atrakci z důvodu překročení maximálního počtu uživatelů nebo z důvodů údržby.
Osobám, které se na vodní atrakci zdržují po zavírací době, bude účtována pokuta ve výši 1000 PLN.
Hotel Sopot Sp. z o.o. Sp. K nenese odpovědnost za nehody a incidenty vzniklé v důsledku nedodržení těchto pravidel a předpisů.
Ve věcech, které nejsou upraveny tímto řádem, rozhoduje správní rada Hotelu Sopot Sp. z o.o. Sp. K.